Кредитування у вексельному обогу

Серед останніх розрізняють основи організації банківського кредитування в україні, джерела та інструменти забезпечення повернення позичок, формування кредитної політики, практичні методи визначення оці. Найбільш притаманним тут є кредитування комерційних банків під заставу державних цінних паперів облігацій, казначейських векселів. Каждое из обязанных по векселю лиц, выкупив опротестованный вексель,. Дневник imshoper виртуальный дневник imshoper темы. Кредитного посередництва і важливими органами вексельного і грошового обігу. Мета банківської господарства, банки разом з тим є головними провідниками грошового і вексельного обігу і регуляторами. Пр. У практиці україни можна також використати такий різновид вексельного кредиту, як кредит під онкольний розрахунок. До нього вдаються переважно тоді, коли для кредитування вексельної угоди відкривається. В статті розглянуто напрямки використання вексельного кредитування як можливого фінансового інструменту для забезпечення обіговими коштами аграрних підприємств. Читать ещё в статті розглянуто напрямки. И вексельное кредитование: содержание и российская практика применения в кредитных учреждениях · вексель как форма денежного обращения. Создание и функционирование лизинговой компании ·. 6 апр. 2013 г. - кожне підприємство, яке реалізує продукцію на умовах комерційного кредитування на власний розсуд формулює відповідні вимоги, щодо. В настоящее время традиционный вексельный кредит на. Вексельное кредитование. В бизнес-практике нередки ситуации, в которых у предприятия оказывается недостаточно оборотных средств для расчета с поставщиками  какие бизнес-задачи позволяет решить вексельн. Проблемы и тенденции вексельного обращения в россии · портфель инвестиций, методы его формирования и оценка. Предприятия с формы обеспечения возвратности кредита · рентабельність іпотечно. Значение переоценки · вексель и вексельное обращение · экономика строительства · управление денежными потоками предприятия · бухгалтерский баланс, понятие, назначение, поряд. Вексельный кредит может выдаваться банком в форме ссуды под залог векселей. В отличии от операции по учету векселей, при которой банк становится собственником приобретенного векселя читать ещё вексельн. Данная форма вексельного кредита противоречит гк рф (§ 2 гл. 42), поэтому официально договор оформляется как предоставление ссуды на покупку векселей банка. Читать ещё данная форма вексельного кредита. 2 · анализ собственных и привлеченных средств банка · механізм забезпечення кредитування банками україни та шляхи удосконалення на прикладі коносамент · вексель как одна из новейши. Вать с заемщика уплаты обозначенной на векселе суммы денежных средств. Различают: доссамента – специальной передаточной надписи на векселе, удостоверяющей пе- реход прав по этому 1 закон україни про іп. Вексельный кредит состоит в том, что экспортер, заключив соглашение о продаже товара, выставляет переводный вексель (тратту) на импортера, который, получив товарные документы (счет-фактуру, коносамент. Види кредитів банку та обєкти кредитування. Порядок надання і документальне документування вексельного обліку. Відображення інформації з векселями. Державне кредитування підприємств. Державне кредитув. Кредитный вексель - неизменная составляющая одной из наиболее популярных банковских услуг – вексельного кредита. Сущность кредитного векселя. Кредитный вексель представляют собой ценную бумагу читать е. Кредит під заставу векселів є найвигіднішим для тих підприємств, які активно використовують векселі як засіб платежу.  умови надання та погашення кредитів обумовлюються у кредитному договорі: · ліміт к.

Карта сайта :: ASKNSK.RU

6 апр. 2013 г. - кожне підприємство, яке реалізує продукцію на умовах комерційного кредитування на власний розсуд формулює відповідні вимоги, щодо. В настоящее время традиционный вексельный кредит на.Вать с заемщика уплаты обозначенной на векселе суммы денежных средств. Различают: доссамента – специальной передаточной надписи на векселе, удостоверяющей пе- реход прав по этому 1 закон україни про іп.У практиці україни можна також використати такий різновид вексельного кредиту, як кредит під онкольний розрахунок. До нього вдаються переважно тоді, коли для кредитування вексельної угоди відкривається.

кредитование населения в минске

Кредитование с использованием векселей, Кредиты...

Кредитного посередництва і важливими органами вексельного і грошового обігу. Мета банківської господарства, банки разом з тим є головними провідниками грошового і вексельного обігу і регуляторами. Пр.Види кредитів банку та обєкти кредитування. Порядок надання і документальне документування вексельного обліку. Відображення інформації з векселями. Державне кредитування підприємств. Державне кредитув.Вексельный кредит может выдаваться банком в форме ссуды под залог векселей. В отличии от операции по учету векселей, при которой банк становится собственником приобретенного векселя читать ещё вексельн.Кредит під заставу векселів є найвигіднішим для тих підприємств, які активно використовують векселі як засіб платежу.  умови надання та погашення кредитів обумовлюються у кредитному договорі: · ліміт к.Серед останніх розрізняють основи організації банківського кредитування в україні, джерела та інструменти забезпечення повернення позичок, формування кредитної політики, практичні методи визначення оці.

кредитование малого и среднего бизнеса с нуля

Библиотека научных работ: Карта сайта - рефераты

2 · анализ собственных и привлеченных средств банка · механізм забезпечення кредитування банками україни та шляхи удосконалення на прикладі коносамент · вексель как одна из новейши.Дневник imshoper виртуальный дневник imshoper темы.Кредитный вексель - неизменная составляющая одной из наиболее популярных банковских услуг – вексельного кредита. Сущность кредитного векселя. Кредитный вексель представляют собой ценную бумагу читать е.В статті розглянуто напрямки використання вексельного кредитування як можливого фінансового інструменту для забезпечення обіговими коштами аграрних підприємств. Читать ещё в статті розглянуто напрямки.Вексельное кредитование. В бизнес-практике нередки ситуации, в которых у предприятия оказывается недостаточно оборотных средств для расчета с поставщиками  какие бизнес-задачи позволяет решить вексельн.Значение переоценки · вексель и вексельное обращение · экономика строительства · управление денежными потоками предприятия · бухгалтерский баланс, понятие, назначение, поряд.Найбільш притаманним тут є кредитування комерційних банків під заставу державних цінних паперів облігацій, казначейських векселів. Каждое из обязанных по векселю лиц, выкупив опротестованный вексель,.

кредитование населения в сссз

Кредитування під заставу векселів

Вексельный кредит состоит в том, что экспортер, заключив соглашение о продаже товара, выставляет переводный вексель (тратту) на импортера, который, получив товарные документы (счет-фактуру, коносамент.5 апр. 2006 г. - davidharrisonlender@gmail.com они никогда не терпят неудачу, они нас изменить свою жизнь в течение нескольких наших, я воздал славы богу я так счастлива сейчас. Агата займа финансовая.Вексельний кредит є різновидом короткострокового кредитування, при якому банк надає позичальникові (юридичній особі будь-якої форми власності) кредит у формі банківських векселів. Зазвичай термін вексе.Бухгалтерский учет операций с векселями; вексельное обращение · бухгалтерский учет. Вексель и вексельное кредитование: содержание и российская практика применения в кредитных учреждениях &middo.

кредитование населения в ссср

Вексельный кредит: понятие, принципы и условия.

Договоры вексельного кредита предусматривающие передачу чужих векселей, в принципе возможны, но в российской практике не встречаются. То же следует сказать о договорах читать ещё договоры вексельного к.Оптимальні параметри вексельного кредитування розраховуються при варіаційних розрахунках за системою показників математичної моделі (формули 3.1 -3.4) із застосуванням пеом, при цьому фактичний варіант.Диплом - вексельное обращение в россии, 8,54. Диплом - виды и значение экспортно-импортных операций, 1. Диплом внедрение режимаодного окна кредитування та кредитна система україни (дипломна роб), 5. Кр.Возможности совершения платежей. Кредитование на товарных рынках с использованием вексельного обращения. Представление участникам рынка информации о. Возможности использования кредитных денег в качеств.Что такое вексельный кредит. Когда-то данный вид кредитования был одним из основных, однако сейчас новые более современные продукты почти полностью вытеснили его с финансового рынка. Читать ещё что так.

кредиты банка смп

Вексельный кредит - это... Вексельный кредит: банка...

Поэтому банкнота имела двоякое обеспечение - вексельное (товарное) и золотое. С развитием банковского кредита взамен коммерческих векселей банки стали выпускать свои долговые обязательства в виде банкн.Тема: современная экономическая мысль - учебная работа на referat7.ru, скачать реферат, курсовую работу, бесплатно.Объектом регулирования финансовоправовых норм являются, например, отношения между банком россии и кредитными организациями по поводу установления.За оцінками спеціалістів банків, що займаються іпотечним кредитуванням, переважним кредитним періодом для клієнтів є термін до трьох років.  місце комерційних банків у вексельному обороті (реферат). Чи.29.09.2011, итоги vi ежегодного российском вексельного конгресса. 29.09.2011 26.09.2011, металлургический коммерческий банк принял участие в vi российском вексельном конгрессе. 26.09.2011 26.07.2011, к.Гражданско-правовое регулирование вексельного обращения министерство общего и профессионального образования российской федерации уральская. Банківські операції з кредитування юридичних осіб міністерс.Для развития медицины \авицена\ sergius (sergiuspcug.hqpro.surgut.ru)) значение безналичного оборота значение вексельного обращения значение кредитування підприємств та забезпечення кредитів вертелецьк.Київський славістичний університет. Інститут економіки та управління. Кафедра економіки та управління. Магістерська робота. Митні процедури та процедуриліцензування імпорту в організації зовнішньоеконо.

кредиты без залога в омске

Вексельный кредит

Вексельний кредит - банківська операція з врахування векселів та операція з кредитування клієнтів під заставу векселів.[  сутність облікових операцій полягає в тому, що відпуск товару в кредит під векс.4. Вексельные кредиты. Цель кредитных вексельных операций — обеспечить заемщика банка краткосрочными денежными средствами для организации текущего денежного оборота. Читать ещё 4. Вексельные кредиты. Ц.Чем вексельный кредит лучше? при заключении кредитно-вексельного соглашения плата за пользование средствами не может быть изменена до окончания срока его действия. Читать ещё чем вексельный кредит лучш.Одобряем всех! срочная выдача. 500 т.р. - 90 млн.руб. Без справок. Ведем сложные сделки. Проектная декларация на рекламируемом сайте.В дипломній роботі для тов “рамірент україна запропоновані управлінські рішення по виходу з ситуації “двох боргів” за допомогою впровадження вексельного обігу і рефінансування оборотного капіталу на пе.16 февр. 2017 г. - специально для вас модуль совместных покупок для форумов phpbb3. Форум – родитель современных социальных сетей, поскольку сам таким и является. На форумах всегда и с удовольствием бу.Вексельный кредит – это вид банковского займа, который оформляется между финансовым учреждением и заёмщиком.  вексельный кредит обычно предоставляется при невысокой процентной ставке. Читать ещё вексел.

кредиты в бижбуляке

Введение, Вексельное кредитование - Вексельное...

Реферат: вексель и вексельное обращение · реферат: бюрократизация аппарата управления. Реферат: механізм кредитування банками україни · реферат: менеджмент и маркетинг в реферат: органи.19 мая 2016 г. - техника предоставления кредита финансовые (наличные), акцептные, депозитные сертификаты, облигационные кредиты, консорциальные кредиты 8. Субъекты частный сектор, государство, межгосуд.Актуальные проблемы правового регулирования вексельного обращения в рф (дипломная работа, 2006г.) 9. Альтернативная гражданская. Диплом - вексельное обращение в россии, 8,68. Диплом - виды и значение.Форфейтинг (англ, forfeiting) - форма кредитования внешнеэкономических операций в виде покупки у экспортера векселей, акцептованных.1, валютне кредитування. 6, валютне регулювання. 2, валютне фінансування. 65, валютний. 1, валютний дейтрейдинг. 2, валютний контроль. 1, валютний кордон. 1, валютний кошик. 12, валютний курс. 3, валют.У практиці україни можна також використати такий різновид вексельного кредиту, як кредит під онкольний розрахунок. До нього вдаються переважно тоді, коли для кредитування вексельної угоди відкривається.Редкость подписания и сложность выплат кредитування і фінансування державних составляющие и реализующие государственные бюджеты, контролирующие. Единообразного вексельного закона краткую искусственно.

кредиты ао альянс банка казахстана

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ...

Вексельні кредити надаються за заявкою власника векселя, яка подається, як правило, до банку, в якому йому відкрито розрахунковий абопоточний рахунок. При розгляді можливості надання вексельного кредит.№3. С.31-33; владичин у.в. Роль кредитування в економічному зростанні україни. // фінанси україни. 2004.. Султанова а. С. Состояние и проблемы вексельного обращения в казахстане // банки казахстана,.Проблемы и тенденции вексельного обращения в россии · понятие и основные направления инвестиционной политики в украине · портфель ризиками кредитування оборотних коштів підприємств &middo.18 июн. 2013 г. - міністерство освіти і науки україни львівський державний університет імені івана франка г. С. Фединяк л. С. Фединяк міжнародне приватне право навчальний посібник 2ге видання доповнене.

кредитование стартапов при покупке франшизы

Дипломная: "Анализ финансового состояния ОАО "Бинбанк""

Вексельные кредиты. Вексельный кредит. Страхование вексельных кредитов.  обращение, вексельное. Банковский кредит как основная форма кредита базовые признаки классификации кредита. Читать ещё вексельны.27 мая 2013 г. - пятифан - выборка работ, категория - конспект урока, 2-я страница. Їх 1804 конспект урока харчування запорука здорового життя 60 81 kb обговорити правила культури харчування провести д.Что такое вексельный кредит и каковы его преимущества перед обычным кредитом? вексельный кредит – это вид займа, который доступен векселедержателям. Он является краткосрочным видом кредита. Читать ещё.Вексельний кредит – форма кредитування банком векселетримача достроковою виплатою йому зазначеної у векселі суми з вирахуванням відсотків, з часу обліку векселя до терміну платежу по ньому, а також сум.Дипломная работа: cтруктура капитала оао фирма ариар с точки зрения его стоимости · дипломная работа: анализ вексельного обращения в банке · дипломная работа: анализ инвестиционных проект.Акцептний кредит – це кредит, який надається у формі акцепту переказного векселя. (трати), що виставляється, здебільшого експортерами на банки. Це одна з форм кредитування зовнішньої торгівлі, суть яко.

кредиты в банках россии.г.новый уренгой

Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та ...

Нефтекамска и нефтекамского района) · дипломная работа: розвиток банківського кредитування · дипломная работа: рынок банковских услуг и его развитие в. Особенности и вексельного обращени.Скачать документ: податковий кодекс україни. Сфера дії податкового кодексу. України податкове законодавство україни. Основні засади податкового законодавства україни.Стоит ждать подтверждения своего ожидания, а если оного не происходит просто выхожу кредитування і фінансування державних oriflame в россии. Казалась истинной, потому, конечно, уж книги о бирже и тут.Вексельный кредит: понятие, принципы и условия. Виды кредитов.  прочитав статью, вы вникнете в основные особенности такого понятия, как вексельный кредит. Читать ещё вексельный кредит: понятие, принцип.Погашение кредиторской задолженности · хоум кредит краснодар селезнева · формирование кредитной политики коммерческого банка · сущность понятия кредитная политика организации &midd.Предприятие или предприниматель обращается в банк с ходатайством о предоставлении вексельного кредита. Поскольку основу сделки по вексельному кредитованию составляет все-таки кредит банка читать ещё пр.20 нояб. 2011 г. - к ценным бумагам относятся акции, облигации, депозитные сертификаты, казначейские обязательства, чеки, векселе и прочие аналогичные. Та створених у його рамках фондів: європейськог.

кредитование конференции отзывы

Комерційний кредит. Фірмовий кредит. Вексельний кредит.

Снижение банком ставки по вексельному кредиту возможно потому, что для выдачи векселя банку не требуется привлекать дополнительные финансовые ресурсы; 4) предприятие читать ещё снижение банком ставки п.2 · особливості кредитування населення на споживчі потреби, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 · кредитування населення и его макроэкономическое значение, стр. 2, 3 · вексель как одна.Наступним етапом розвитку вексельного o6iry стало запровадження у 1996 році випуску та застосування казначейських векселів, яке, на думку його ініціаторів, висновок обєктивна необхідність легалізації п.Принцип вексельного кредитування підприємство-ссудозаемщик розплачується банківськими зобов`язаннями заплатити в певний термін певну суму оформлену у вигляді векселів. Лідер сбербанк росії банк зе.Вексельный кредит-что это такое? + вибачте цей текст доступний тільки в “російська”.  сейчас речь пойдет о вексельном кредитовании, так как с ним знакомы немногие. Читать ещё вексельный кредит-что это.Оптимальні параметри вексельного кредитування розраховуються при варіаційних розрахунках за системою показників математичної моделі (формули 3.1 -3.4) із застосуванням пеом, при цьому фактичний варіант.

кредиты в алмате без пенсионного начисления

Кредит и его виды - refpin.ru

Врахування векселів є формою кредитування банком юридичної або фізичної особи шляхом придбання векселя до  врахування векселів є кредитною операцією. Враховуючи вексель банк надає векселедержателю— пре.Вексельними кредитами є банківські операції по врахуванню (дисконту) векселів і видачі позичок до запитання під забезпечення векселів. Вексельні кредити надаються за заявкою власника векселя, яка подає.Карта сайта. Главная · архитектура · 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями · 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями диплом и связанное с ним · абз ·.Вексельные займы могут выдавать: банки или иные кредитные организации (причем процентная ставка по вексельному займу (кредиту) значительно ниже, чем по какому-либо виду кредита) читать ещё вексельные з.Оформить вексельный кредит в банковском учреждении значительно проще, нежели обычный займ. В первую очередь это связано с тем читать ещё оформить вексельный кредит в банковском учреждении значительно п.Комерційний кредит зазвичай надається експортером іноземному імпортеру у вигляді відстрочки платежу, оформлюється векселем чи видається з відкритого рахунку. Надання вексельного кредиту також супроводж.Вексельный кредит – это кредит, который предоставляется на особых условиях. В сравнении с обычным кредитом, тут разница в том, что предоставляемой валютой здесь идет вексель, а не денежные знаки. Читат.Одна из них – вексельный кредит. Эту ценную бумагу используют не только как инвестиционный инструмент, приносящий доход, но и как средство платежа. В этой статье будет идти речь именно о второй функции.

кредиты в банках ачинска

Base - Курсовые, дипломы, рефераты, контрольные

Формы обеспечения возвратности кредита · рентабельність іпотечного кредитування фізичних осіб комерційними банками україни, стр.. Вексель как одна из новейших форм банковского дела беларуси. П.Фирменный (частный) кредит предоставляется экспортером иностранному импортеру в виде отсрочки платежа (от 2 до 7 лет) за товары. Он оформляется векселем или по открытому счету. При вексельном кредите э.Цей кредит характеризується тим, що, по-перше, власником векселя залишається векселедержатель, який лише передає вексель у  * ліміт кредитування (кредитна лінія); * граничне співвідношення між забезпеч.При вексельному кредиті банк виплачує векселедержателю (тобто особі, якій повинна бути за векселем у визначений строк виплачена конкретна сума)  до числа переваг вексельного кредитування відносяться на.21 янв. 2009 г. - допомогою пільгового кредитування і послідовного вдосконалення системи платного №1. С. 77. У статті досліджується банківське інвестиційне кредитування як економічна категорія, виявляю.1.3 задачи вексельного кредита. 1.4 плюсы вексельного займа. 1.5 вексельный займ в россии.  если кредит будет выплачен раньше, чем истечет срок векселя, то процентная ставка будет меньше. Читать ещё 1.В международной торговле при предоставлении вексельного кредита получили распространение переводные векселя (тратты). Они более удобны, поскольку могут быть использованы как средство платежа. Вексель я.

кредитпромбанк чернигов адрес

Любовный приворот: какие бывают и действуют ли на самом деле ...

По своей сути вексельный кредит – это не что иное, как своеобразная сделка купли-продажи.  сумма комиссии по вексельному кредиту не зависит от того, как изменялась величина займа на протяжении всего ср.6 июл. 2013 г. - депутат предложил окончательно запретить специальные автомобильные номера. На сегодняшний день имеет место правовая коллизия, в результате которой отдельными должностными лицами исполь.К.: вентурі, 1996.-288с. 85. Побединська в. Проблеми споживчого кредитування в україні // вісник нбу.-1999.. Закон украины о присоединении украины к женевской конвенции 1930 г., которой введен унифици.

кредитование физ лиц алматы

Вексельне кредитування » Все для дачників і городників...

Вексель (от английского wechel - обменивать, менять) является инструментом кредитно-расчетных отношений. Появление векселя было связано с необходимостью перевода денег из одной местности в другую, а та.Визначення кредитоспроможності позичальників · іпотечне кредитування · іпотечне кредитування в ринковій економіц · іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів д.Вексельный кредит - это вид коммерческого кредита, при котором: 1. Банк досрочно выкупает (учитывает) вексель, а векселедержателю предоставляется кредит в размере суммы, обозначенной в векселе (номинал.Внаслідок вексельного взаємозаліку значно зменшилося надходження живих грошей до бюджету, що в свою чергу спричинило нову хвилю невиплат пенсій та заробітної платні. В інтервю віктора ющенка, яке він д.В векселе указываются следующие реквизиты: срок платежа, место, где должен быть совершен платеж; наименование того, кому должен быть совершен платеж; указание даты и места колосова в.п. Кредитування ек.Особенности вексельных расчетов · вексель как инструмент финансового рынка · вексель сбербанка · вексель – как форма денежного обращения · вексель. Основы вексельного обраще.

кредиторка в балансе

Вексельные кредиты | Все о Кредите

В дипломній роботі для тов “рамірент україна запропоновані управлінські рішення по виходу з ситуації “двох боргів” за допомогою впровадження вексельного обігу і рефінансування оборотного капіталу на пе.Шпаргалка: банковский кредит, его суть и общие основы развития. Содержание. Введение. 3. Формы кредита в структуре и механизмах функционирования кредитной системы 5. Банковский кредит и его виды… 10. Р.Что такое вексельный кредит. Суть вексельного кредита состоит в том, что организация, которая берёт в долг, рассчитывается с кредитором не деньгами, а векселями, на которых указана сумма кредита и обоз.2, 3 · взносы в соцстрах и по земельному налогу по новым правилам · учет и аудит вексельного обращения , стр. Функции и формы кредита · сущность и значение банковского кредита в со.Тема: вексельні кредити. Тип: реферат. Язык: украинский. Размер: 9 кб. Категория: астрономия. Краткое описание: 'вексельними кредитами є банківські операції по врахуванню дисконту векселів і видач.2 · международные финансовые организации, стр. 2 · механізм кредитування банками україни, стр. 2 · межбанковские расчеты в россии, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 особенности вексельных расч.Вексельный кредит позволяет экономить оборотные средства и ускорять расчеты с контрагентами. Процентная ставка по вексельному кредиту значительно ниже ставок при классическом кредитовании (не более 4-6.

кредитовые пластиковые карты

Карта сайта - рефераты, скачать рефераты, бесплатно рефераты

Шової маси. Для цього треба було скоротити кредитування держпро мисловості. Але на цей шлях радянсько партійне керівництво не бажало основной задачей придворных банкиров являлось поддержание за гра ниц.В том же таки в 1991 г. Было признано, что вексельное обращение в украине должно осуществляться в соответствии с женевской вексельной конвенцией и единственным законом о переводных и простых векселях..2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 · методики определения кредитоспособности заемщика, стр. 2 · механизм денежно-кредитного регулирования · механізм кредитування банками україни, стр. Кассовых оп.На базі такого вексельного обігу зявилися особливі векселя, що випускаються банками і мають номінальну вартість – банківські білети або банкноти – і у. Банківські гроші— ці теж неповноцінні знаки варт.Врахування векселів є формою кредитування банком суб'єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) читать ещё врахування векселів є формою к.Например, активные операции банка с векселями включают: учетные (дисконтные) и переучетные операции, кредитные, операции по акцепту, инкассированию, выдаче вексельного поручительства и др. Операции с ф.2 · учет банковских операций · управление собственными средствами коммерческого банка, стр. 2 · споживче кредитування та перспективи його розвитку в україне, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

кредиты банков физическим лицам тольятти
ufixaxu.ykaju.ru © 2018
RSS 2,0